Ανοικτά Πανεπιστήμια

Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα

€3,600.00
Επιστήμες Εφαρμοσμένων Τεχνών

Επικοινωνία

+30 2610 367300

+30 2610 367110

info@eap.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Εφαρμοσμένες Τέχνες & Multimedia

 

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο ευρύτερο επιστημονικό και σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών και των Πολυμέσων.

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει αρμονικά γνώσεις: α) στο πεδίο των τεχνών και της εικαστικής δημιουργίας, του σχεδιασμού επικοινωνίας και του δημιουργικού σχεδιασμού για έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα με τη βοήθεια της οπτικής επικοινωνίας, β) στο ευρύτερο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των γραφικών τεχνών, των εκδόσεων, των εκτυπώσεων, της τυπογραφίας και της συσκευασίας, και με τη μελέτη των πεδίων του σχεδιασμού εφαρμογών στο διαδίκτυο, των συστημάτων διαδραστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού διεπιφανειών.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών φιλοδοξεί να προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο δημιουργικό σχεδιασμό εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων, στις διοικητικές, διαχειριστικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες των γραφικών τεχνών, των εκδόσεων, των εκτυπώσεων, του σχεδιασμού και της παραγωγής συσκευασιών, καθώς επίσης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών στο διαδίκτυο με έμφαση στη μελέτη διαδραστικών συστημάτων και εφαρμογών διεπιφανειών.

Course Features

  • Students 40 students
  • Max Students90
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up