Ανοικτά Πανεπιστήμια

Εκπαίδευση Ενηλίκων

€3,600.00
Επιστήμες Αγωγής

Επικοινωνία

+30 2610 367300

+30 2610 367110

info@eap.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Επιστήμες Αγωγής

 

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και να διδάσκουν σε αυτά, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση.

      Στόχοι του ΜΠΣ είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο του σχεδιασμού και της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενηλίκους ούτως ώστε να αναδεικνύονται σε εκπαιδευτές ή στελέχη εκπαίδευσης ενηλίκων με υψηλό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και να μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικά στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης.

Course Features

  • Students 300 students
  • Max Students300
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.