Ανοικτά Πανεπιστήμια

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

€3,600.00
Οικονομικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+30 2610 367300

+30 2610 367110

info@eap.gr

 

Επιστημονικός Τομέας

Οικονομικά & Management

 

Περιγραφή

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. Διοίκησης Μονάδων Υγείας είναι η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες ώστε να διοικήσουν αποτελεσματικά μονάδες υγείας. Μέσω της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να μπορούν να διαμορφώνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις ορθολογικά θεμελιωμένες και κοινωνικοπολιτιστικά αποδεκτές. Πρόσθετος σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στον χώρο της υγείας και των υπηρεσιών υγείας και η καλλιέργεια διεπιστημονικής προσέγγισης στα θέματα αυτά.

Γνωστικό αντικείμενο αποτελεί η σύγχρονη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και συγκεκριμένα η διεπιστημονικότητα στη θεώρηση της υγείας και της ασθένειας, προκειμένου να συνεκτιμώνται οι διοικητικές, οικονομικές και ψυχοκοινωνικές πτυχές της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Course Features

  • Students 150 students
  • Max Students515
  • Duration104 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up