Οικονομικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

MASTER STUDIES IN BUSINESS ADMINISTRATION

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προκήρυξε πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου στη διοίκηση επιχειρήσεων.