Οικονομικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

MASTER STUDIES IN BUSINESS ADMINISTRATION

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προκήρυξε πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος «Master in Business Administration», συμπεριλαμβάνουν τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1) Γενική Διοίκηση (General Management).

2) Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική (International Finance and Banking).

3) Μεταφορές και Ναυτιλία (Transportation & Shipping).

Στον 14ο κύκλο του προγράμματος θα γίνουν αποδεκτοί έως 30 αιτήσεις, ενώ η ημερομηνία έναρξης ορίστηκε τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Οι υποψήφιοι είναι σε θέση να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους το χρονικό διάστημα από τις 2 Σεπτεμβρίου έως τις 27 Σεπτεμβρίου στη Γραμματεία του τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Αναπληρώτρια Γραμματέα του Τμήματος (τηλ. 25310-39824-39825-39826) ή στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Leave a Reply