Θέσεις Πτυχιούχων

Πρακτική άσκηση

PROJECT FUTURE ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ!

Προσπαθείς. Διαβάζεις. Πετυχαίνεις. Και μετά περιμένεις την ευκαιρία να βρεις μια θέση στην αγορά εργασίας. Στην Τράπεζα Πειραιώς, θεωρείτε πως οι νέοι αξίζουν μία θέση στην αγορά εργασίας και πρέπει να τη βρουν με τον νέο κύκλο του Project Future σε συνεργασία με το ReGeneration.

Σεμινάρια Περιβάλλοντος

13 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και την υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών

Προοπτικές Καριέρας

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ενεργοποιούνται 5.200 νέες θέσεις εργασίας με αυξημένη επιδότηση έως 60% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για πτυχιούχους ανέργους έως 39 ετών που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις σε 9 κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης.

Τεχνολογικά Νέα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ«ARXELLENCE 2»

Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός «ArXellence 2» αποτελεί έναν ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός Ιδεών, με δωρεάν συμμετοχή, που στοχεύει να αναδείξει τον καινοτόμο σχεδιασμό ως το ιδανικό εργαλείο για τη δημιουργία και την επιτυχία ενός νέου Επιχειρηματικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη.

Πρακτική άσκηση

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων, προκηρύσσει θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Σύμβαση Εργασίας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος µε τίτλο «Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Ογκολογίας», το οποίο χρηµατοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς της ηµεδαπής, προτίθεται να συνάψει µία σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, πτυχιούχου βιολογίας.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε 46 θέσεις πτυχιούχων κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up