Θέσεις Πτυχιούχων

Πρακτική άσκηση

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων, προκηρύσσει θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Σύμβαση Εργασίας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος µε τίτλο «Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Ογκολογίας», το οποίο χρηµατοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς της ηµεδαπής, προτίθεται να συνάψει µία σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, πτυχιούχου βιολογίας.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑΕΞΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε 46 θέσεις πτυχιούχων κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Scroll Up