Πρακτική άσκηση
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων, προκηρύσσει θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αφορούν πέντε θέσεις γεωπονικών επιστημών, αλλά και θέσεις επιστημών πληροφορικής, μηχανικών, ζωής, υγείας και στη δασολογία.

Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε στις 17 Ιανουαρίου 2020, με εξαίρεση τη θέση της δασολογίας, όπου έχει οριστεί στις 15 Ιανουαρίου.

Αναλυτικότερα: 14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

Leave a Reply