Επιστήμες Ψυχολογίας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας, προκήρυξε δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων. Οι διαθέσιμες θέσεις αντιστοιχούν στη θεματική περιοχή «Νοσταλγία ως πόρος για τον εαυτό και σχετικές ψυχολογικές διαδικασίες».

Επιστήμες Επικοινωνίας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ προκήρυξε θέσεις διδακτόρων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο ΄΄ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ΄΄.