Επιστήμες Ψυχολογίας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκήρυξε δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων. Οι διαθέσιμες θέσεις αντιστοιχούν στη θεματική περιοχή «Νοσταλγία ως πόρος για τον εαυτό και σχετικές ψυχολογικές διαδικασίες». Οι ενδιαφερόμενοι / ες για τις διαθέσιμες θέσεις θα πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικό με τον τομέα της Ψυχολογίας, Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, κατά προτίμηση σχετικό με τη θεματική περιοχή του διδακτορικού, καθώς και επιστημονική εξειδίκευση στην Κοινωνική ψυχολογία, τη Μεθοδολογία έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της Στατιστικής και καλές γνώσεις Αγγλικών. Οι θέσεις διδακτορικού δεν στηρίζονται από επιδοτούμενα προγράμματα.

Η διάρκεια υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιείται το χρονικό διάστημα από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 29 Νοεμβρίου 2019. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά (με θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος ΔΔ Νοσταλγία»), στη διεύθυνση: g-ece@ece.uth.gr.

Leave a Reply