Επιστήμες Επικοινωνίας
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ προκήρυξε θέσεις διδακτόρων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο ΄΄ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ΄΄.

Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) γίνονται αποδεκτοί κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι προτεινόμενες θεματικές περιοχές για τους υποψήφιους διδάκτορες αποτελούν οι ακόλουθες:

1. Ψηφιακή Επικοινωνία, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακή Δημόσια Συμμετοχή.

2. Ψηφιακή Επικοινωνία, Ψηφιακά Οργανωμένη Κοινωνική Αλληλεγγύη και Ψηφιακά Μέσα για Καλό.

3. Ψηφιακή Επικοινωνία, Ανθρωπιστική Τεχνολογία, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Καινοτομία Χαμηλών Πόρων.

4. Ψηφιακά Παιχνίδια και Διαμεσικές Διαδικασίες Παιχνιδιού για Μάθηση και Επικοινωνία για Καλό.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 5η Αυγούστου 2019.

Αναλυτικότερες πληροφορίες, καθώς και οι προϋποθέσεις εισαγωγής παρατίθενται στο σύνδεσμο.

Leave a Reply