ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΑ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου ανακοίνωσε την παροχή υποτροφιών ύψους €1.100.000 για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, αλλά και διδακτορικές σπουδές σε αντικείμενα εξειδίκευσης σχετικά με τους υδρογονάνθρακες.