Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΑ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου ανακοίνωσε την παροχή υποτροφιών ύψους €1.100.000 για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, αλλά και διδακτορικές σπουδές σε αντικείμενα εξειδίκευσης σχετικά με τους υδρογονάνθρακες. 

Το μέγιστο ποσό για κάθε υποτροφία αντιστοιχεί στο ποσό των 20.000€ ανά έτος με σκοπό την κάλυψη των διδάκτρων και για την μηνιαία συντήρηση των σπουδαστών, οι οποίοι θα είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και μάλιστα συγκεκριμένων περιοχών.

Σχετικοί κλάδοι σπουδών για προπτυχιακά προγράμματα αποτελεί η παροχή εξειδίκευσης σε τομείς Μηχανικής Πετρελαίων / Υδρογονανθράκων, της Γεωλογίας, Γεωφυσικής και της Διαχείρισης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ενώ σχετικά με την παροχή εξειδίκευσης για μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές αντιστοιχούν σε τομείς Υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων της Μηχανικής Πετρελαίων / Υδρογονανθράκων, της Γεωλογίας Πετρελαίων, της Γεωφυσικής Πετρελαίων, των Χρηματοοικονομικών Υδρογονανθράκων, των Λογιστικών Υδρογονανθράκων και των Νομικών Υδρογονανθράκων. 

Η παροχή υποτροφίας από  το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας έχει ισχύ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί η 27η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Leave a Reply