Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης χορηγεί σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, αλλά και για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας έχει υποτροφίες.