Πανεπιστήμιο Κρήτης
Υποτροφίες

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης χορηγεί σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, αλλά και για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας υποτροφίες. Ο σκοπός αποτελεί η υποστήριξη των σπουδαστών/τριών σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης και για το συγκεκριμένο λόγο προέβη στη θέσπιση ή σύσταση μέσω κληροδοτημάτων και δωρεών των ακόλουθων υποτροφιών.

Υποτροφία Χριστίνα Σπυράκη
Υποτροφίες Επιτροπής Ερευνών
Βραβείο Στέλλας Παπαδάκη Oekland
Βραβείο Άννας Μίσιου
Υποτροφία Μιχελή
Υποτροφία Αλέξανδρου Καραβίτη
Υποτροφία Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη
Υποτροφία Εμμανουήλ Σακλαμπάνη
Υποτροφία Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη

Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Leave a Reply