Σύμβαση Εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ανακοίνωσε την πρόσληψη των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, με στόχο την υλοποίηση διδακτικού, κλινικού, καθώς και ερευνητικού έργου.