Οπτικοακουστικές Σπουδές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ /ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από το τρέχων ακαδημαϊκό έτος πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο την ηλεκτρονική φυσική – ραδιοηλεκτρολογία.