Οπτικοακουστικές Σπουδές
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ /ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί από το τρέχων ακαδημαϊκό έτος πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο την ηλεκτρονική φυσική – ραδιοηλεκτρολογία.

Στο πρόγραμμα γίνονται αποδεκτοί απόφοιτοι των Ανώτατων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας, Σχολής Ικάρων, καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων φοιτητών αντιστοιχεί σε 20. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τµήµατος Φυσικής, το χρονικό διάστημα από τις 26 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Leave a Reply