Σύμβαση Εργασίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης επιστημονικού προσωπικού. Η επιτροπή ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι αρμόδια για την πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων.