Σύμβαση Εργασίας
Τριτοβάθμια

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης εργασίας επιστημονικού προσωπικού. Η επιτροπή ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι αρμόδια για την πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων. Στους ακόλουθους συνδέσμους, είναι δυνατό να συλλεχθούν περισσότερες πληροφορίες από τους ενδιαφερόμενους.

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης και της υποδομής διάθεσης υδάτινων πόρων μέσω έξυπνων τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων»  

Έξι (6) θέσεις στα πλαίσια του έργου με τίτλο: ”Ψηφιακός Οδηγός Περιήγησης με Χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας και Ολογραμμάτων» 

Τέσσερις (4) θέσεις στα πλαίσια του έργου με τίτλο «FISH & C.H.I.P.S – Fisheries and Cultural heritage, identity and participated societies» 

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «DEFEND – Διακυβέρνηση δεδομένων για την υποστήριξη συμμόρφωσης με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων»  

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου (Α/Α 2) με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος» με κωδικό έργου 80306 της Πράξης «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 

Η καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε στις 03-06.