ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΚETA

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, καθώς και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ προκήρυξε τρεις θέσεις για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων.