Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΚETA

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, καθώς και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ προκήρυξε τρεις θέσεις για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργουστα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων. Πρόκειται για δυνατότητα εργασίας σε απόφοιτους Μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων. Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορούν ν’ αναζητηθούν μεταβαίνοντας στους παρακάτω συνδέσμους.

1 Χημικός Μηχανικός στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) – Αθήνα

1 Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) – Θεσσαλονίκη

1 Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) – Θεσσαλονίκη

Leave a Reply