Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑ ΑΠΟ ΕΘΑΑΕ

Ανακοινώθηκε επισήμως με την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων από την ΕΘΑΑΕ, η πιστοποίηση 3 ακόμη Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών