Επιστήμες Τεχνολογίας Διαδικτύου

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ VODAFONE

Η εταιρεία Vodafone προσφέρει σε απόφοιτους την ευκαιρία ν’ αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία μέσω του προγράμματος Graduate πρόγραμμα Discover. Το πρόγραμμα παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Σχολής, οι οποίοι έχουν λάβει το πτυχίο τους πρόσφατα.