πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Επιμόρφωση

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΚΤΟΣ

Επί πολλά χρόνια η Ελλάδα αποτέλεσε εύφορο έδαφος για την τρομοκρατία – εγχώρια και εισαγόμενη. Ένα από τα πρόσωπά της «φωτογραφίζει» και το αστυνομικό αυτό μυθιστόρημα