Σπουδές Κύπρου

Διοίκηση Επιχειρήσεων

€9,420.00
Οικονομικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+357 22713000
+357 22662051
info@euc.ac.cy

 

Επιστημονικός Τομέας

Οικονομικά & Management

 

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» προσφέρει εκτενής εκπαίδευση στη γενικότερη διαχείριση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης τη στρατηγική, το μάρκετινγκ, τη διαχείριση πληροφοριών, την ηγεσία, την καινοτομία, τους ανθρώπινους πόρους, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση αλλαγής.

Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, και τους παρέχει αναγκαίες δεξιότητες για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δεδομένων. Το πρόγραμμα επίσης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των βασικών τεχνικών επικοινωνίας και το ρόλο της τεχνολογίας των πληροφοριών στους οργανισμούς.

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students100
  • Duration78 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageEnglish / Greek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up