Σπουδές Κύπρου

Μαθηματικά

€34,800.00
Επιστήμες Μαθηματικών

Επικοινωνία

+357 22841528

admissions@unic.ac.cy

Γραφείο Ελλάδος:

+30 210 6748293

greece.admissions@unic.ac.cy

 

Επιστημονικός Τομέας

Θετικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

Το πρόγραμμα παρέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό θεωρητικών και εφαρμοσμένων μαθημάτων, έτσι ώστε οι φοιτητές μας να αποκτούν ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο. Τα πολλά διαφορετικά μαθήματα επιλογής εντός κλάδου δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν μια ευρεία γκάμα θεμάτων, καθώς και να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένο τομέα της επιλογής τους. Επίσης, με κατάλληλες επιλογές μαθημάτων εκτός κλάδου, επιτυγχάνεται σε κάποιο βαθμό και o συνδυασμός των Μαθηματικών με άλλη επιστήμη (διεπιστημονικότητα).

        Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και η χρήση μαθηματικού και στατιστικού λογισμικού (software) στη μαθησιακή διαδικασία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του προγράμματος να εφαρμόζουν μαθηματικές τεχνικές και μεθόδους σε πραγματικά προβλήματα προερχόμενα από άλλες επιστήμες.

Course Features

  • Students 70 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageEnglish
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up