Σπουδές Κύπρου

Νομική

€9,420.00
Νομικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+357 22713000
+357 22662051
info@euc.ac.cy

 

Επιστημονικός Τομέας

Νομικές Επιστήμες

 

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η ειδίκευση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο,των νομικών που επιθυμούν να εντρυφήσουν σε ζητήματα Διεθνούς Εμπορικού Δίκαιου και Δημοσίου Δικαίου και να παρακολουθήσουν ποικίλα μαθήματα, τα οποία αφορούν στη ρύθμιση του εμπορίου και της οικονομίας, σε επίκαιρα θέματα αστικού, ποινικού, διοικητικού, εργατικού δικαίου και τα οποία θα τους παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια για τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας.

Οι νομικοί που θα γίνουν δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα έχουν την ευκαιρία να επιλέγουν μαθήματα είτε αποκλειστικά από τη μία εκ των δύο ειδικότερων κατευθύνσεων δικαίου που προβλέπονται στο πρόγραμμα, Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου, οπότε θα λαμβάνουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή στο Δημόσιο Δίκαιο αντίστοιχα, είτε θα μπορούν να επιλέγουν μαθήματα ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία ανήκουν, οπότε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που θα λαμβάνουν θα ονομάζεται Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα στη Νομική (Master of Laws [LL.M.]).

Course Features

  • Students 50 students
  • Max Students100
  • Duration78 week
  • Skill leveladvanced
  • LanguageGreek
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up