Σπουδές Κύπρου

Λογιστική

€34,800.00
Οικονομικές Επιστήμες

Επικοινωνία

+357 22841528

admissions@unic.ac.cy

Γραφείο Ελλάδος:

+30 210 6748293

greece.admissions@unic.ac.cy

 

Επιστημονικός Τομέας

Οικονομικά & Management

 

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ακαδημαϊκής παιδείας και επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένης στις σύγχρονες ανάγκες του λογιστικού, χρηματοοικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, το πρόγραμμα Λογιστικής φιλοδοξεί να αναπτύξει στους φοιτητές σύγχρονες αναλυτικές δεξιότητες και κριτική σκέψη, καθώς και μια πολυδιάστατη αναλυτική προσέγγιση σκέψεων και ερμηνειών.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, μέσα στα 4 έτη σπουδών τους, να αποκτήσουν το πτυχίο Λογιστικής με διάφορους συνδυασμούς, όπως:

  • Λογιστική με Χρηματοοικονομικά
  • Λογιστική με Marketing
  • Λογιστική με Management

Course Features

  • Students 60 students
  • Max Students100
  • Duration208 week
  • Skill levelbeginner
  • LanguageEnglish
  • Re-take courseN/A
Curriculum is empty

Related Courses

© Development and Design by Netcampaigns. All rights reserved.

Scroll Up