Σεμινάρια Λογοθεραπείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ”

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα», είναι διετούς διάρκειας και λειτουργεί από το 1994-95 στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρακτική άσκηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Μετά από δύο χρόνια υποχρεωτικής παύσης του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, αισθανόμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε σε θέση να το ενεργοποιήσουμε και πάλι.

Θετικές Επιστήμες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Tο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ως Φορέας Υλοποίησης του Υποέργου «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια Υποστήριξη όλων των Επιστημών)»  του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («Ελλάδα 2.0»), 

πανεπιστημιακά νέα

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

“Honorable Mention” στις φοιτήτριες της σχολής Αρχιτεκτονικής σε διεθνή διαγωνισμό ιδεών για το σχεδιασμό ενός σημείου παρατήρησης σε ηφαίστειο στην Ισλανδία.

Πρακτική άσκηση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής

Εκθέσεις Πανεπιστημίων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ EPICUR ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 2022-23

Το “EPICUR” (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions) ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019 και είναι μία από τις πρώτες 17 συμμαχίες που δημιουργήθηκαν για να υπηρετήσουν τον θεσμό του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου»

Σεμινάρια Πληροφορικής

ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού οργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

πανεπιστημιακά νέα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΗΣ QS

Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση πανεπιστημίων αποκλειστικά για μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα της QS επιστρέφει στην Αθήνα, την Τετάρτη 9 Μαρτίου και στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 10 Μαρτίου.

Πανεπιστημιακές υποτροφίες

7ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ “ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ”

Δράση για το κλίμα, ποιοτική εκπαίδευση, λιγότερες ανισότητες, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, συνεργασία για τους στόχους: αυτοί αποτελούν μονάχα μέρος των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2261/09.06.2021, κωδ. ΕΔΒΜ96)  Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής