Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμια

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 21 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει ν’ απευθυνθούν στις σχολικές τους μονάδες με σκοπό ν’ αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Διαμέσου του προσωπικού κωδικού θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις.

Έπειτα από την ανάρτηση της βαθμολογίας των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, θα ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, όπου θα πρέπει να αποθηκεύσουν το μηχανογραφικό δελτίο ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση.

Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και δεν επιδέχεται αλλαγές από τους υποψηφίους, δίχως την παρέμβαση της σχολικής μονάδας.

Αναλυτικότερα: Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Leave a Reply