Θετικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Η ΈΡΕΥΝΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποφάσισαν την προκήρυξη διαγωνισμού για την υποβολή ερευνητικών εργασιών με τίτλο «Η έρευνα στην πρώτη γραμμή», με αφορμή την πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), στο πλαίσιο του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (κωδικός resCom 81353), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η ως άνω προκήρυξη απευθύνεται στους Υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με προθεσμία υποβολής των εργασιών στη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (proelke@uom.edu.gr)  έως τις 31/8/2020, σύμφωνα με τη σχετική συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών.

Επισυνάπτονται: η Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών και η Αίτηση για Ερευνητικές Εργασίες σε αρχείο word.

*Η ανακοίνωση για την Πρόσκληση Υποβολής Ερευνητικών Εργασιών: «Η έρευνα στην πρώτη γραμμή», έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Leave a Reply