Τριτοβάθμια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει προγράμματα σπουδών τόσο προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, αλλά και σε διδακτορικό επίπεδο. Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, καθώς και με την εκπαιδευτική μέθοδο, είναι δυνατό ν’ αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Τα προγράμματα σπουδών λειτουργούν με τη μέθοδο εξ’ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του, ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων προς τους ενδιαφερόμενους, με σκοπό την παρακολούθηση κάποιου προγράμματος σπουδών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίστηκε η 6η Μαΐου.

Αναλυτικότερα: Προγράμματα Σπουδών ΑΠΚΥ