Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμια

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις μεταθέσεις των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), για το τρέχων σχολικό έτος πραγματοποιείται το χρονικό διάστημα από τις 10 Ιουλίου έως τις 16 Ιουλίου 2019.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος διαχείρισης μητρώου εκπαιδευτικών και υποβολής αιτήσεων μεταθέσεων στο σύνδεσμο.

Leave a Reply