Προοπτικές Καριέρας
Υποτροφίες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021 (ξεκινά τον Οκτώβριο 2021) για τα ακόλουθα διδακτορικά προγράμματα/θέματα:

PhD Program  PhD Topic   Supervisors Contact
Public Health (in School of Medicine) Causes and public health impact of the 2012 criminalization and stigmatization of HIV seropositive women in Greece Dr Theodore Lytras t.lytras@euc.ac.cy
Public Health (in School of Sciences)    Biomarkers in breast cancer: correlation of p53 expression in breast cancer patients with the expression of Ras Suppressor-1 and other integrin-proximal proteins and the biomechanical properties of breast cancer tumors. Dr Vasiliki Gkretsi & Dr Andreas Stylianou v.gktretsi@euc.ac.cy & a.stylianou@euc.ac.cy
Public Health (in School of Sciences)Mechanical Biomarkers for treatment decisions Dr Andreas Stylianou & Dr Vasiliki Gkretsi a.stylianou@euc.ac.cy & v.gkretsi@euc.ac.cy
Public Health (in School of Sciences)Identification of novel biomarkers for prognosis and disease monitoring in cancer patients Dr Panos Papageorgis & Dr Marianna Christodoulou p.papageorgis@euc.ac.cy & mar.christodoulou@euc.ac.cy
Computer Science (in School of Sciences)Mobility and Radio resource management for  IoT Health Remote Monitoring Systems (in close collaboration with NIST-US) Dr Konstantinos Katzis & Dr George Hadjichristofi k.katzis@euc.ac.cy & g.hadjichristofi@euc.ac.cy
Education Sciences (in School of Humanities, Social & Education Sciences)New and Emerging Technologies for STEAM Teaching and Learning Dr Maria Meletiou-Mavrotheris & Dr Elena Stylianou m.mavrotheris@euc.ac.cy & e.stylianou@euc.ac.cy

Αίτηση, υποστηρικτικό υλικό και διαδικασία εισαγωγής:

Η αίτηση υποβάλλεται χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα που διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://euc.ac.cy/en/admissions/online-application-form/
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αναμένεται να υποβάλουν μια ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.
Το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό που συνοδεύει την εφαρμογή περιγράφεται στη φόρμα αίτησης.
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Η τελική επιλογή βασίζεται στην αξιολόγηση των προσόντων του αιτούντος και της προσωπικής συνέντευξης (ων).
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους προϊσταμένους διδακτορικών που αναφέρονται παραπάνω ή στο Γραφείο Εισαγωγών στο τηλέφωνο 22-713000.

Leave a Reply