Πολιτικές Επιστήμες
Τριτοβάθμια

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΕΜΜΕ

Το τμήμα ΕΜΜΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε τη δυνατότητα παράτασης σχετικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες φοιτητές / τριες είναι σε θέση να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου για την παρακολούθηση σπουδών δευτέρου κύκλου στους εξής τομείς εξειδίκευσης:

1) Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα

2) Πολιτική και Διαδίκτυο

3) Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές

4) Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης

Leave a Reply