Προκήρυξη Υποτροφιών Ιδρύματος Καρέλια

 (27-06-2017)

karelias

         Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα υποτροφιών από το Ίδρυμα Καρέλιας για το το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστημαικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, θα χορηγηθούν δώδεκα υποτροφίες, συνολικής αμοιβής του ποσού των 5.000 ευρώ, στους κλάδους:

 • Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
 • Ναυτιλιακές Σπουδές.
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Δημόσια Διοίκηση.
 • Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον.
 • Αγροτική Οικονομία.

 

        Σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, θα χορηγηθούν είκοσι (20) υποτροφίες, συνολικής αμοιβής του ποσού των 20.000 ευρώ, στους κλάδους:

 • Regional Economics and Development.
 • Industrial Economics.
 • Shipping, Trade and Finance.
 • Business Administration.
 • Public Administration.
 • Environmental Economics.
 • Agricultural Economics.

      Καταληκτική υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε η 30η Ιουνίου.