Σπουδές Εξωτερικού
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑ

Με γνώμονα την αριστεία, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) του ΕΚΠΑ
αναγνωρίζει, ενισχύει και ανταμείβει τους κόπους και την προσπάθεια των σπουδαστών του να
διαπρέψουν στα πρώτα τους ακαδημαϊκά βήματα και επιδιώκει να τους παρακινήσει για
ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.
Το Τμήμα ΔΕΟ για τρίτη συνεχή χρονιά με χαρά ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών στους
νεοεισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες των εισαγωγικών εξετάσεων 2021 καθώς και σε
όσους αρίστευσαν στα μαθήματα τους έτους τους.
Για τους νεοεισερχόμενους σπουδαστές που αρίστευσαν στις εισαγωγικές εξετάσεις του
Γενικού Λυκείου προσφέρονται τρεις (3) υποτροφίες ως ακολούθως:

 1. Η εταιρεία ΕΥ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των 3.000 ευρώ και 2.000 ευρώ στους δύο
  πρώτους, αντίστοιχα, και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε αυτήν.
 2. Το Ίδρυμα G&J Handjinicolaou εις μνήμη Πέτρου Γ. Χαντζηνικολάου προσφέρει μια
  υποτροφία ύψους 2.000 δολαρίων Η.Π.Α. στον τρίτο κατά σειρά νεο-εισερχόμενο φοιτητή ή
  φοιτήτρια στο Τμήμα ΔΕΟ.
  Για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν όλα τα μαθήματα στο έτος που φοιτούν και επέτυχαν τη
  μεγαλύτερη βαθμολογία προσφέρονται τέσσερεις (4) υποτροφίες ως ακολούθως:
 3. Η εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των 1.000 ευρώ εκάστη
  στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες που ολοκλήρωσαν όλα τα μαθήματα του έτους τους
  και επέτυχαν το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας με το πέρας των επαναληπτικών
  εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021.
 4. Η εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ προσφέρει δύο (2) υποτροφίες των 1.000 ευρώ εκάστη
  στους δευτεροετείς φοιτητές και φοιτήτριες που ολοκλήρωσαν όλα τα μαθήματα του έτους
  τους και επέτυχαν το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας με το πέρας των επαναληπτικών
  εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021. Προϋπόθεση για τη λήψη της υποτροφίας είναι να έχουν
  ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του πρώτου έτους

Leave a Reply