Διδακτορικές Υποτροφίες
Υποτροφίες

29 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το γραφείο διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ανακοινώνει την προκήρυξη 29 υποτροφιών στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για:

  • 8 θέσεις Επιστήμες Μηχανικών
  • 4 θέσεις Επιστημών Πληροφορικής
  • 14 θέσεις Επιστημών Ζωής
  • 8 θέσεις Θετικών Επιστημών
  • 1 θέση Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • 1 θέση Γεωπονικές Επιστήμες
  • 2 θέσεις Περιβαλλοντικές Επιστήμες
  • 5 θέσεις Ιατρικές Επιστήμες
  • 1 θέση Επιστημών Υγείας
  • 1 θέση Νομικών Επιστημών

Αναλυτικότερα: 29 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Leave a Reply