Πανεπιστήμιο Πατρών
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει την προκήρυξη δύο υποτροφιών με σκοπό την παρακολούθηση προγράμματος δεύτερου κύκλου σπουδών. Οι υποτροφίες αφορούν φοιτητές / τριες, όπου δεν έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης των σπουδών τους σε οικονομικό επίπεδο.

Ο συγκεκριμένος κύκλος υποτροφιών υλοποιείται για 10η συνεχή χρονιά με στόχο τη διεκπεραίωση σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η υποτροφία συνεχίζεται σε όλα τα έτη σπουδών με την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος έχει καλή επίδοση στις σπουδές του. Αναλυτικά οι παρεχόμενες υποτροφίες αντιστοιχούν:

1. Για Προπτυχιακές Σπουδές: Έως Τριάντα (30) υποτροφίες των 5.000 €/έτος στους πρωτοετείς φοιτητές (νέο-εισαχθέντες το έτος 2019). Υποτροφίες χορηγούνται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για τελευταία χρονιά, σε φοιτητές οι οποίοι ξεκινούν το δεύτερο έτος σπουδών (νέο-εισαχθέντες το έτος 2018), ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι φοιτητές να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους.

2. Για Μεταπτυχιακές Σπουδές (master-αποκλειστικά για αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών). Έως Δύο (2) υποτροφίες των 5.000 € ανά έτος σε χρονικό διάστημα 2 ετών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των Διδακτορικών Σπουδών οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, με απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία της πατρίδας. Οι διδακτορικές υποτροφίες για έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αντιστοιχούν σε μέγιστο αριθμό δέκα σε χρονικό διάστημα 3 ετών και το ύψος τους ανέρχεται στο ποσό των 10.000 €/έτος.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίστηκε η 2η Οκτωβρίου 2019. Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων στο σύνδεσμο.

Leave a Reply