Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει προκηρύξει δεκαέξι υποτροφίες από το κληροδότημα Μανασσάκη. Οι υποτροφίες αφορούν κλάδους επιστημών υγείας, αλλά και των θετικών και τεχνολογικών επιστημών, είτε μεταπτυχιακού, είτε διδακτορικού κύκλου σπουδών.

Σχετικά με τις υποτροφίες των θετικών επιστημών, οι δύο εξ’ αυτών αφορούν σε απόφοιτους του τμήματος Χημείας, ενώ η τρίτη αντιστοιχεί σε τμήματα Μαθηματικών, Βιολογίας, Φυσικής, Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης Υπολογιστών.

Κριτήρια για την επιλογή των επιτυχόντων αποτελεί ο βαθμός πτυχίου, αλλά και δημοσιεύσεις και βραβεύσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις γραμματείες των τμημάτων για την υποβολή των αιτήσεων.

Αναλυτικότερα: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ