Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ι.Κ.Υ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2020

Προγράμματα υποτροφιών ύψους 104 εκατομμυρίων ευρώ, για την πενταετή χρονική περίοδο 2016-2020, υλοποιούνται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

Από την έναρξη του προγράμματος το ίδρυμα ενδυνάμωσε την έρευνα και την εκπαίδευση στην Ελλάδα δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες φοιτητές να παρακολουθήσουν σπουδές πρώτου, δεύτερου, καθώς και τρίτου κύκλου σπουδών. Η συνολική δαπάνη ανήλθε σε ύψος 104 εκατομμυρίων ευρώ.

Αξιοσημείωτη θεωρείται η ευαισθησία των αρμοδίων του ιδρύματος στις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας, αφού έλαβαν αποφάσεις να χορηγηθούν 3.700 υποτροφίες σε μέλη της. Ο Α’ Κύκλος του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί ενώ επίκειται η ολοκλήρωση του Β’ Κύκλου και η έναρξη του Γ’ Κύκλου.

Leave a Reply