Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού  Πολιτισμού (ΙΠΕΠ) ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006. Σκοπός του, όπως υποδηλώνει και η επωνυμία του, είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της παιδείας και της επιστημονικής έρευνας μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πολιτιστικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το καταστατικό του, το ΙΠΕΠ επιβραβεύει και υποστηρίζει ηθικά και οικονομικά μεταπτυχιακούς, κυρίως φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και νέους στην ηλικία ερευνητές, ενώ επίσης υποστηρίζει και ενισχύει ερευνητικά και πολιτιστικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα βραβεία και οι οικονομικές ενισχύσεις παρέχονται σε φοιτητές και ερευνητές που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους ή έχουν ιδιαίτερη οικονομική ανάγκη.

Οι φοιτητές και οι ερευνητές που ενισχύθηκαν από το ΙΠΕΠ ανήκουν σε ένα ευρύτατο επιστημονικό φάσμα. Σύμφωνα με τους όρους της ενίσχυσης, το Ίδρυμα παρακολουθεί την πρόοδο των σπουδών και των ερευνών τους, μέσω των εκθέσεων των επιβλεπόντων καθηγητών τους. Όλοι ανεξαιρέτως επιδεικνύουν εξαιρετική επιμέλεια, υπάρχουν όμως και μερικοί που διακρίνονται ιδιαίτερα. Είναι πραγματικά συγκινητικές ορισμένες επιστολές καθηγητών ξένων μεγάλων Πανεπιστημίων, που κατατάσσουν ορισμένους από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας μεταξύ των καλυτέρων κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους σταδιοδρομίας.

Ο αριθμός τους φθάνει ήδη τους 329. Στα χρόνια της λειτουργίας του το ΙΠΕΠ ενίσχυσε 22 προπτυχιακούς και 251 μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και 56 ερευνητές. Στους αριθμούς αυτούς περιλαμβάνονται 26 φοιτητές, προερχόμενοι από περιοχές, που είχαν πληγεί από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007. Το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί για την ενίσχυση των φοιτητών και των ερευνητών από το ΙΠΕΠ είναι 3.094.400 €. Το ποσό αυτό καθώς και τα έξοδα λειτουργίας του Ιδρύματος συνολικού ύψους 577.924 € προήλθαν από τις προσόδους του κεφαλαίου του, από δωρεές των ιδρυτών, από δωρεές φίλων και από δωρεές του Συλλόγου των Αθηναίων 21.000 € και του ΚΙΚΠΕ 163.000 €.

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ενισχύονται οικονομικά 50 συνολικά μεταπτυχιακοί φοιτητές-ερευνητές.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, www.ipep-gr.org.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 24.4.2020

Leave a Reply