Τεχνητή Νοημοσύνη
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ AZRIELI ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Το ίδρυμα Azrieli χορηγεί υποτροφίες σχετικά με την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας (PostDoc) στους τομείς: της Επιστήμης-Τεχνολογίας-Μηχανικής-Μαθηματικών (STEM, έως 18 θέσεις), των Ανθρωπιστικών Επιστημών (έως 3 θέσεις) και των Κοινωνικών Επιστημών (έως 3 θέσεις), σε Ιδρύματα του Ισραήλ, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η υποτροφία χορηγεί α) ετήσιο επίδομα ύψους 168.000 ισραηλινών σεκέλ (ILS), καταβαλλόμενο σε μηνιαίες δόσεις από το Ίδρυμα υποδοχής, β) ετήσιο επίδομα, ύψους 20.000 ισραηλινών σεκέλ (ILS) για ερευνητικές δαπάνες και μετακινήσεις για ερευνητικούς σκοπούς, καταβαλλόμενο εφάπαξ και γ) ετήσιο επίδομα ύψους 20.000 ισραηλινών σεκέλ (ILS) για συνοδά μέλη.

Η υποτροφία προσφέρεται για δύο (2) έτη, με δυνατότητα α) έναρξης στο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου 2023 (νωρίτερο) και Μαρτίου 2024 (αργότερο) και β) ανανέωσης για ένα (1) ακόμη έτος, βάσει αξιολόγησης. Η δυνατότητα παράλληλης/ταυτόχρονης χρηματοδότησης από άλλες πηγές έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του Ιδρύματος υποδοχής.

Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να είναι α) ήδη κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος όχι νωρίτερα από την 1η Νοεμβρίου 2019 ή β) Υ.Δ. που πρόκειται να υποστηρίξουν τη Δ.Δ τους το αργότερο έως 1 Ιουνίου 2023.

Προϋπόθεση αποτελεί, με ευθύνη των ιδίων των ενδιαφερομένων, η ανεύρεση ακαδημαϊκού σπόνσορα (επόπτη), μέλους διδακτικού προσωπικού πανεπιστημίου του Ισραήλ εκ των: Bar-Ilan University, Ben-Gurion University of the Negev, Reichman University, Technion – Israel Institute of Technology, Tel Aviv University, the Hebrew University of Jerusalem, University of Haifa, Weizmann Institute of Science.

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 15 Νοεμβρίου 2022. Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται: 2 προσωπικές εκθέσεις, ερευνητική πρόταση και συστατική επιστολή από τον ακαδημαϊκό σπόνσορα στο πανεπιστήμιο υποδοχής του Ισραήλ εκ των ανωτέρω.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική στη διεύθυνση: dafna.frumer@azrieli.org.

Leave a Reply