Διδακτορικές Υποτροφίες
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ανακοίνωσε την χορήγηση υποτροφιών σε 40 προπτυχιακούς φοιτητές της. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στα πλαίσια υλοποίησης για την υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας των σπουδαστών της σχολής και το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, η προκήρυξη, όπως δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο. Επιπλέον, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα είναι δυνατό να δοθούν στο τηλεφωνικό αριθμό 210-2866974, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vmatsouka@aspete.gr