Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ

Στο πρόγραμμα υποτροφιών της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, εντάσσονται τα κάτωθι:

Κάθε χρόνο η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών χορηγεί μία υποτροφία , κατά προτίμηση σε παιδί ναυτικού, στην μνήμη του Προέδρου της Αντωνίου Χανδρή. Η υποτροφία αυτή αφορά μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ελλάδος, συμπεριλαμβανόμενης της Μεγάλης Βρετανίας, ύψους 10.000 Δολαρίων ΗΠΑ.

Επίσης, δια μέσου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών χορηγούνται και οι κάτωθι υποτροφίες:

Από την εταιρεία Neptune lines, στη μνήμη του ιδρυτή της Νικολάου Τραυλού για μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδος, συμπεριλαμβανόμενης της Μεγάλης Βρετανίας, ύψους 10.000 Ευρώ.

Από την κα Ειρήνη Νταϊφά, στη μνήμη του πατέρα της Σταύρου Α. Νταϊφά, για μεταπτυχιακές σπουδές προδιδακτορικού επιπέδου σε απόφοιτο ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε Πανεπιστήμια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδος, συμπεριλαμβανόμενης της Μεγάλης Βρετανίας, ύψους 15.000 Δολαρίων ΗΠΑ.

Από την εταιρεία «ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ Α.Ε» για σπουδές σε τομείς σχετιζόμενους με τη ναυτιλία σε Πανεπιστήμια των κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας, ύψους 10.000 Ευρώ. 

Οι προκηρύξεις των ανωτέρω υποτροφιών ανακοινώνονται το φθινόπωρο κάθε έτους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 

Leave a Reply