Επιστήμες Υγείας
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ DEMO

Η φαρμακοβιομηχανία DEMO προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια για ένα δυναμικό ξεκίνημα στην αγορά εργασίας.

Μέσω του προγράμματος Start Your Journey, παρέχονται υποτροφίες σε απόφοιτους επιστημών υγείας, θετικών επιστημών και τεχνολογικής εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα Start Your Journey αφορά Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους των ακόλουθων σχολών ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων με ή χωρίς Μεταπτυχιακό τίτλο:

Χημικού
Βιολογίας
Φαρμακευτικής
Χημικών Μηχανικών
ΤΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών
ΤΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕΙ Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Αυτοματισμού

Οι υποτροφίες χορηγούνται σε 3 άτομα από κάθε σχολή και αντιστοιχούν σε ποσά των 2000€, 1000€ και 500€, ενώ προσφέρεται και δυνατότητα πρακτικής άσκησης για χρονικό διάστημα 6 μηνών, με μικτές μηνιαίες αποδοχές 750€.

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης αποτελούν ο βαθμός πτυχίου που πρέπει να ισοδυναμεί τουλάχιστον με 7.5, καθώς και το ηλικιακό όριο, όπου δεν πρέπει να ξεπερνά το 29ο έτος.