Διεθνές Πανεπιστήμιο
Υποτροφίες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΜΣ “MA IN BLACK SEA STUDIES”

Το 2010 το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), το πρώτο αγγλόφωνο δηµόσιο ελληνικό πανεπιστήµιο, ίδρυσε το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “MA in Black Sea Studies”. Στόχος ήταν η δηµιουργία ενός πρότυπου µεταπτυχιακού προγράµµατος βασισµένου στη διαχρονική και διεπιστηµονική µελέτη της ιστορίας και των πολιτισµών των περιοχών του Εύξεινου Πόντου από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.

Η περιοχή αυτή αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν χώρο µε διαρκώς αυξανόµενο επιστηµονικό ενδιαφέρον, αναφορικά τόσο µε την αρχαιότητα και την κατοπινή ιστορία όσο και µε τις σύγχρονες πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις. Παρά τη διοργάνωση πολλών συνεδρίων και ερευνητικών προγραµµάτων, αλλά και τη δηµοσίευση δεκάδων επιστηµονικών τόµων, δεν υπήρξε ούτε και υπάρχει ακόµα κανένα άλλο πανεπιστηµιακό πρόγραµµα στον κόσµο που να ερευνά κατ’ αποκλειστικότητα τη Μαύρη Θάλασσα.

Τον Δεκέµβριο του 2021 η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος αποφάσισε οµόφωνα την ίδρυση της «Υποτροφίας Σεβαστού Κυµινήτη», την οποία θα προσφέρει κάθε χρόνο σε φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυµούν να σπουδάσουν στο ΠΜΣ, δίνοντας προτεραιότητα σε νέες και νέους που έχουν τελέσει µέλη των φοιτητικών συλλόγων της Οµοσπονδίας ή µέλη ποντιακών οµοσπονδιών του εξωτερικού.

Με την υποτροφία αναγνωρίζεται έµπρακτα η συµβολή του ΠΜΣ στην εκπαίδευση και την έρευνα των επιστηµονικών πεδίων που αφορούν στον Εύξεινο Πόντο και στην παγκόσµια ανάδειξή τους, και ενισχύεται σηµαντικά η προσπάθεια που καταβάλλει το ΔΙΠΑΕ προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/blacksea

Leave a Reply