Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Τριτοβάθμια

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗΣ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη Συνεδρία αρ. 1127/24-3-2022, μετά από εισήγηση του Πρύτανη, αποφάσισε την υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προσφέρει, σε όσους φοιτητές και φοιτήτριες από το Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης επιθυμούν, τη δυνατότητα εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε Τμήμα αντίστοιχο του Τμήματος φοίτησής τους. Στους φοιτητές και τις φοιτήτριες διασφαλίζεται η παροχή φοιτητικής μέριμνας.

Η απόφαση αυτή διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση.

Leave a Reply