Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα 4ο της Συνέλευσης του Τμήματος προκηρύσσει 10 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή υποψηφιοτήτων στα παρακάτω γνωστικά πεδία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς μελών ΔΕΠ του Τμήματος για επίβλεψη διδακτορικών διατριβών:
Επαυξημένη Πραγματικότητα (2 θέσεις),
Διαφήμιση και Επικοινωνία (1 θέση),
Εξόρυξη Δεδομένων Ιστού και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Πολιτικές Εκστρατείες (1 θέση)
Εταιρική Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις και Κοινωνικά Μέσα (1 θέση)
Μικτή Πραγματικότητα και Εκπαίδευση (1 θέση),
Μικτή Πραγματικότητα και Παγκόσμιος Ιστός (1 θέση),
Σοβαρά Παίγνια (1 θέση),
Τρισδιάστατες Προβολές, Ολογραφία και Οπτική Επικοινωνία (1 θέση),
Υπολογιστική Όραση (1 θέση),

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 10.06.2020 έως και Πέμπτη 10.09.2020

Περισσότερες πληροφορίες: Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

Leave a Reply