Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων της πολιτείας κατά της εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, και την αναστολή λειτουργίας από την Τετάρτη 11/03/2020 των Πανεπιστημίων της χώρας, το ΕΚΠΑ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές του και στην αποστολή του, σχεδιάζει κατάλληλες λύσεις ώστε να υποστηρίξει με τρόπο λειτουργικό, αποδοτικό και συγχρόνως ρεαλιστικό την συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου στο ΕΚΠΑ μέσω των ακόλουθων υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.

– Υποστήριξη Προπτυχιακών Μαθημάτων.

·Αξιοποίηση της υπηρεσίας μονόδρομης σύγχρονης διδασκαλίας (http://live.uoa.gr/) για την ζωντανή μετάδοση διαλέξεων του μαθήματος. Κάθε Τμήμα θα οργανώσει πρόγραμμα διαλέξεων σε προκαθορισμένες αίθουσες που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό.

·Αξιοποίηση της υπηρεσίας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (https://eclass.uoa.gr) για την αμφίδρομη επικοινωνία και παροχή εκπαιδευτικού υλικού μελέτης μέσα από τα ηλεκτρονικά μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι φοιτητές.

·Αξιοποίηση ήδη καταγεγραμμένων βιντεοδιαλέξεων του μαθήματος από προηγούμενα έτη (https://delos.uoa.gr/) καθώς και των υπαρχόντων πρότυπων ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων του ιδρύματος (https://opencourses.uoa.gr).

·Χρήση των σχετικών εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (youtube, facebook)

·Αξιοποίηση ελεύθερων εμπορικών λύσεων (webex, teams κ.α.)

– Υποστήριξη Μεταπτυχιακών Μαθημάτων.

Επιπρόσθετα των υπηρεσιών υποστήριξης των προπτυχιακών μαθημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, για τα μεταπτυχιακά μαθήματα μπορεί να γίνει χρήση της υπηρεσίας τηλεσυνεδρίασης μέσω της πλατφόρμας eClass, η οποία δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών χώρων / δωματίων για τη ζωντανή online διδασκαλία με ταυτόχρονη διάδραση με τους φοιτητές (εικόνα, βίντεο και ήχος) καθώς και την υποστήριξη online παρουσιάσεων, διαμοιρασμού εφαρμογών και ασπροπίνακα. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία epresence δεν προτείνεται για διδασκαλία αλλά για συνεδριάσεις.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν συντονισμένα και σταδιακά και θα συνοδευτούν με συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης από το Κέντρο Λειτουργίας & Διαχείρισης Δικτύου του ΕΚΠΑ.

Leave a Reply